Başvuruyla İlgili Bilgiler

2012-2013 Dönemi

Erasmus Öğrenim ve Staj Değişimi Duyurusu

2. ÇAĞRI

 

Başvuru İçin Genel Kurallar:

 

·         Başvurular 17.10.2012’de başlayıp 06.11.2012 tarihinde mesai sonunda (17:00) bitecektir.

 

·         Başvuracak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

 

·         Çukurova Üniversitesinde okuyan tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirler.

 

·         Yüksek lisans öğrencileri hazırlık sınıfında iken başvuramazlar.

 

·         Öğrenim Hareketliliği için kontenjanlarla ilgili olarak bölüm koordinatörlerinize başvurunuz.

 

·         Online başvuru formuna 17.10.2012 tarihinde itibaren http://international.cukurova.edu.tr/tr adresinde yayınlanacak olan linkten ulaşabilirsiniz.

 

·         Bütün adaylar online başvuruda verilen PDF belgenin çıktısını almaları gerekmektedir.

 

·         Online başvurusunu yapan öğrenciler Transkriptlerini 18.10.201206.11.2012 tarihleri arasında öğrenci işlerinden alarak başvuru belgelerinin PDF çıktıları ile birlikte Dışilişkiler Ofisine bırakacaklardır. Form doldurulurken bir hata yapılmışsa bu form teslimi sırasında belirtilecek, formlar teslim edildikten sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

 

·         Öğrenim Hareketliliği için ayrı Staj Hareketliliği için ayrı form doldurulacaktır. Her iki hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrenciler her iki formu doldurmak zorundadır.

 

·         Bütün adayların başvuruları, Dışilişkiler Birimi tarafından http://international.cukurova.edu.tr adresinde yayınlanan “Çukurova Üniversitesi Erasmus Değişimi Yönergesi”ndeki kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını ölçen bir “Uygunluk Kontrolünden” geçecek, uygun olan adaylar YADYO’da yapılacak dil sınavına katılabileceklerdir.

 

·         Uygunluk Kontrolünden geçerek dil sınavına girebilecek öğrencilerin listesi 09.11.2012 tarihinde http://international.cu.edu.tr adresinde mesai saatinden sonra yayınlanacaktır.

 

·         Öğrenciler 2012-2013 döneminden önce Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış ama bu haklarını kullanmamış veya vazgeçmiş dahi olsalar, sınava tekrar katılmak zorundadırlar. 2012-2013 dönemi 1. Çağrı Erasmus Dil Sınavına girmiş ve listede olup henüz bu hakkını kullanmamış öğrencilerin 2. Çağrı sınavına tekrar katılmalarına gerek yoktur.

 

·         Başvuran bütün adayların YADYO’da yapılacak dil sınavına katılmaları gerekmektedir. Başka bir dil sınavının belgesi kabul edilmeyecektir.

 

·         İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar İngilizce dil sınavına, Almanca veya Fransızca eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar ise aynı şekilde Almanca veya Fransızca dil sınavlarına gireceklerdir. Adaylar birden fazla dilin sınavına girebileceklerdir. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar.

 

·         Erasmus dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde yapılacaktır (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php).

 

·         2012–2013 Dönemi Erasmus Dil Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup aşağıdaki tarihlerde YADYO’da yapılacaktır.

 

Dil Sınavı Takvimi

Tarih 

Saat

İngilizce yazılı sınavı

14.11.2012

10.00

İngilizce sözlü sınavı

16.11.2012

09.00

Almanca yazılı sınavı

13.11.2012

13.30

Almanca sözlü sınavı

15.11.2012

13.30

Fransızca yazılı sınavı

15.11.2012

09.30

Fransızca sözlü sınavı

16.11.2012

13.30

 

·         Detaylı bilgi Erasmus bölüm koordinatöründen alınabilir.

 

·         Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Erasmus ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus koordinatörleri ile iletişim kurulup gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilirsiniz. Eğer bundan elde edeceğiniz sonuçtan memnun olmazsanız AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na (www.ua.gov.tr) başvurabilirsiniz.

 

·         2012-2013 dönemi Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvurusu yapmış olup, dil sınavından başarılı olan öğrencilerin hareketlilikten yararlanma dönemi 30.09.2013 tarihinde sona erer.

 

·         Başvurular ücretsizdir.

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği ile İlgili Özel Hususlar

 

·         Başvuru için öğrencinin en son genel not ortalamalarının önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir.

 

·         Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2012–2013 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak kriter ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

o   Akademik Başarı Düzeyi                              : % 50

o   Dil Seviyesi                                        : % 50

 

·         Dil sınavından geçip yararlanmaya hak kazanmış Öğrenim Hareketliliği öğrencileri 2012-2013 dönemi bahar yarıyılında hibeli olarak değişimden yararlanabilirler.

 

·         Öğrencilerin daha önce Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmamış olmaları gerekir.

 

·         Yıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yıl (Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı), yarıyıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yarıyıldan fazla yarıyıl/yıl kaybetmemiş olmaları gerekmektedir.

 

·         Öğrencilerin değişimden yararlanabilmeleri için tam zamanlı öğrenci olmaları gerekir.

 

·         Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe miktarları aşağıdaki gibidir (€):

 

Ülkelere Göre Öğrenim Hareketliliği Hibesi Miktarları (€)

 

Ülke Adı

Aylık Hibe Miktarı €

Ülke Adı

Aylık Hibe Miktarı €

Avusturya

476

Belçika

448

Bulgaristan

281

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

375

Çek Cumhuriyeti

377

Almanya

425

Danimarka

601

Estonya

339

İspanya

438

Finlandiya

535

Fransa

520

İngiltere

602

Yunanistan

425

Macaristan

355

İrlanda

489

İtalya

477

Litvanya

325

Lüksemburg

448

Letonya

333

Malta

368

Hollanda

466

Polonya

345

Portekiz

381

Romanya

312

İsveç

531

Slovenya

401

Slovak Cumhuriyeti

358

 

 

 

Erasmus Staj Hareketliliği ile İlgili Özel Hususlar

 

·         Başvuru için öğrencinin en son genel not ortalamasının önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir.

 

·         Öğrencinin daha önce Erasmus Staj hareketliliğinden yararlanmamış olması gerekir.

 

·         Erasmus Staj Hareketliliği 2012–2013 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak kriter ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

o   Akademik Başarı Düzeyi                              : % 55

o   Dil Seviyesi                                        : % 45

 

·         Önlisans öğrencileri en az 2 ay; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise en az 3 ay staj hareketliliğinden yararlanabileceklerdir. Öğrencilerin staj hareketliliğinden yararlanabilecekleri azami süre Avrupa Birliğinden gelecek hibe ile orantılıdır.

 

·         Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz (Önlisans öğrencileri için bu süre 2 ay -  lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise 3 aydır). Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz. 2012-2013 dönemi 30.09.2013 tarihinde sona erer ve yararlanacak öğrencilerin bu tarihe kadar stajlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

·         Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmez.

 

·         Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

 

·         Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

 

·         Staj hareketliliğine öğrenciler 1. sınıftan itibaren başvurabilirler (ilk yarıyıl akademik ortalamaları dikkate alınır).

 

·         Öğrencinin staj yapacağı yer belli ise “Niyet Beyanı”nı ofise iletir.

 

·         Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe miktarları aşağıdaki gibidir (€):

Ülkelere Göre Staj Hareketliliği Hibesi Miktarları (€)

 

 

3 aydan kısa hareketlilik süreleri

için seyahat ve vize ücreti hariç*

3 ay ve üzerinde hareketlilik süresi

için seyahat ve vize ücreti dahil

Ülkeler

 

İki aylık hibe (€)

İlave hafta hibe

miktarı (€)

Aylık hibe miktarı (€)

Avusturya

762

95

476

Belçika  

743

85

429

Bulgaristan  

450

56

281

G. Kıbrıs Rum Kesimi

600

75

375

Çek Cumhuriyeti 

603

75

377

Almanya 

680

85

425

Danimarka

962

120

601

Estonya

542

68

339

İspanya

701

88

438

Finlandiya

856

107

535

Fransa

832

104

520

İngiltere

963

120

602

Yunanistan

680

85

425

Macaristan

568

71

355

İrlanda

782

98

489

İtalya

763

95

477

Litvanya

520

65

325

Lüksemburg

717

90

448

Letonya 

533

67

333

Malta

589

74

368

Hollanda 

746

93

466

Polonya

552

69

345

Portekiz

610

76

381

Romanya

499

62

312

İsveç

850

106

531

Slovenya

642

80

401

Slovak Cumhuriyeti

573

72

358

* Faaliyet süresinin 12 haftaya kadar olması durumunda (12 hafta dahil), öğrenciye haftalık hibe miktarına ilaveten seyahat bedeli ödenir (gerçekleşen seyahat bedelinin % 75’i).

ÖNEMLİ NOT:

·         Bu başvuru 2012-2013 dönemi için yapılan 2. Çağrıdır. 2012-2013 Dönemi 1. Çağrıda belirlenmiş ve yararlanacaklar listesinde olan öğrencilerin staj hakları devam etmektedir.

·         2012-2013 Dönemi 1. Çağrı listesinde olan ve 30.01.2013 tarihine kadar staj yerlerini ayarlayarak Dış İlişkiler Birimine “Niyet Beyanı” getirmiş olan öğrenciler öncelikli olarak staj hibesinden yararlanacaklardır.

·         30.01.2013 tarihinden sonra ise 1. çağrı ve 2. Çağrı listesi Erasmus not sıralamasına göre tek liste olarak belirlenecektir.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra başvuru belgenizi görüntüleyebilmek ve çıktı alabilmek için bilgisayarınızda Acrobat Reader veya Foxit PDF Reader programlarından biri bulunmalıdır.