Başvuruyla İlgili Bilgiler

2013-2014 Dönemi

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Duyurusu

 

 

Başvuru İçin Genel Kurallar:

 

 

Başvurular 07.01.2013’de başlayıp 12.02.2013 tarihinde

mesai sonunda (17:00) bitecektir.

 

 

·         Çukurova Üniversitesinde okuyan tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirler.

 

·         Öğrenim hareketliliği için kontenjanlar www.international.cu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

 

·         Online başvuru formuna 07.01.2013 tarihinde http://international.cukurova.edu.tr/tr adresinde yayınlanacak olan linkten ulaşabilirsiniz.

 

·         Bütün adaylar online başvuru sonucunda oluşan PDF belgenin çıktısını alacaklardır.

 

·         Başvurusunu yapan öğrenciler Transkriptlerini 28.01.2013-12.02.2013 tarihleri arasında öğrenci işlerinden alarak başvuru belgelerinin PDF çıktıları ile birlikte Dışilişkiler Ofisine bırakacaklardır. Form doldurulurken bir hata yapılmışsa bu form teslimi sırasında belirtilecek, formlar teslim edildikten sonra herhangi bir değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

 

·         Öğrenim hareketliliği için ayrı staj hareketliliği için ayrı formlar doldurulacaktır. Daha önce yararlanmamış öğrenciler her ikisine de başvuru yapabilirler.

 

·         Bütün adayların başvuruları, Dışilişkiler Birimi tarafından http://international.cukurova.edu.tr adresinde yayınlanan “Çukurova Üniversitesi Erasmus Değişimi Yönergesi”ndeki kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını ölçen bir “Uygunluk Kontrolünden” geçecek, uygun olan adaylar YADYO’da yapılacak dil sınavına katılabileceklerdir.

 

·         Uygunluk Kontrolünden geçerek dil sınavına girebilecek öğrencilerin listesi 15 Şubat 2013 tarihinde http://international.cu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

·         Lisans / Yüksek lisans öğrencileri hazırlık sınıfında iken başvuramazlar.

 

·         Öğrenciler daha önceki yıllarda Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış ama bu haklarını kullanmamış veya vazgeçmiş dahi olsalar, tüm sınavlara tekrar katılmak zorundadırlar. Daha önceki yıllarda Erasmus programından yararlanmış ve hibesiz olarak tekrar yararlanmak isteyenler başvuru yapabilmektedir.

 

·         Başvuracak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

 

·         Başvuran bütün adayların YADYO’da yapılacak dil sınavına katılmaları gerekmektedir. Başka bir dil sınavının belgesi kabul edilmeyecektir.

 

·         İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar İngilizce dil sınavına, Almanca veya Fransızca eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar ise aynı şekilde Almanca veya Fransızca dil sınavlarına gireceklerdir. Adaylar birden fazla dilin sınavına girebileceklerdir. Dil sınavından başarısız olan adaylar değişimden faydalanamazlar.

 

·         YADYO’da yapılacak tüm Erasmus dil sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B2 seviyesinde yapılacaktır (http://adp.meb.gov.tr/nedir.php).

 

·         2012-2013 Dönemi Erasmus Dil Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup aşağıdaki tarihlerde YADYO’da yapılacaktır.

 

Dil Sınavı Takvimi

Tarih 

Saat

İngilizce yazılı sınavı

19.02.2013

09.30

İngilizce sözlü sınavı 1. gün

21.02.2013

09.00

İngilizce sözlü sınavı 2. Gün

(1. Gün sözlü sınav tamamlanmazsa)

22.02.2013

09.00

Almanca yazılı sınavı

19.02.2013

13.30

Almanca sözlü sınavı

22.02.2013

09.00

Fransızca yazılı sınavı

18.02.2013

13.30

Fransızca sözlü sınavı

20.02.2013

13.30

 

·         Öğrenciler hibeli, hibesiz ya da güz yarıyılında hibeli bahar yarıyılında hibesiz olarak değişimden yararlanabilirler.

 

·         Daha önce Öğrenim ve/veya Staj Hareketliliğinden yararlanmış öğrenciler hibesiz olarak tekrar bu programlardan yararlanabilirler.

 

·         Detaylı bilgi Erasmus bölüm koordinatöründen alınabilir.

 

·         Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Erasmus ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus koordinatörleri ile iletişim kurulup gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilir. Eğer bundan elde edeceğiniz sonuçtan memnun olmazsanız AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na (www.ua.gov.tr) başvurabilirsiniz.

 

·         Başvurular ücretsizdir.

 

·         Başvuru için öğrencilerin en son genel not ortalamalarının önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 veya 65/100 olması gerekir.

 

·         Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2013–2014 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

o   Akademik Başarı Düzeyi                             : % 50

o   Dil Seviyesi                                      : % 50

 

·         Daha önce Erasmus Öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmış öğrenciler tekrar öğrenim hareketliliği hibesi alamaz ancak hibesiz olarak yararlanabilir.

 

·         Yıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yıl (Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı), yarıyıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yarıyıldan fazla yarıyıl/yıl kaybetmemiş olmaları gerekmektedir.

 

·         Ülkelere göre öğrencilere ödenecek aylık hibe miktarları aşağıdaki gibidir:

 

Ülkelere Göre Öğrenim Hareketliliği Hibesi Miktarları (€)

 

Ülke Adı

Aylık Hibe Miktarı €

Ülke Adı

Aylık Hibe Miktarı €

Avusturya

476

Belçika

448

Bulgaristan

281

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

375

Çek Cumhuriyeti

377

Almanya

425

Danimarka

601

Estonya

339

İspanya

438

Finlandiya

535

Fransa

520

İngiltere

602

Yunanistan

425

Macaristan

355

İrlanda

489

İtalya

477

Litvanya

325

Lüksemburg

448

Letonya

333

Malta

368

Hollanda

466

Polonya

345

Portekiz

381

Romanya

312

İsveç

531

Slovenya

401

Slovak Cumhuriyeti

358

 

 

 

Başvurunuzu tamamladıktan sonra başvuru belgenizi görüntüleyebilmek ve çıktı alabilmek için bilgisayarınızda Acrobat Reader veya Foxit PDF Reader programlarından biri bulunmalıdır.